+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se
Ny upplaga av Handboken

Ny upplaga av Handboken

Nu upplaga Nu har det nya Supplementet av boken Offentlig Upphandling – En handbok kommit. I Supplementet tar vi upp förändringarna i reglerna om upphandlingar som inte är styrda av EU-direktivet, dvs. upphandlingar som regleras i kap. 19 LOU. Vi beskriver de...