+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

Vi inleder året med några reflektioner kring Brexit-avtalet.

År 2020 har varit så märkligt på så många sätt. Året då hela världen förändrades inom loppet av någon vecka. Brexit hamnade lite i skymundan till följd av pandemins framfart – och in i det sista såg det ut att bli en s.k. ”hard Brexit”. ”Men som så många gånger förr vevade EU:s förhandlare med sitt magiska trollspö i sista stund, och på självaste julafton meddelades att EU och UK hade nått i mål med förhandlingarna och enats om ett handelsavtal”, skriver Pernilla Norman, advokat på LexIT. I drygt 30 år har hon på nära håll följt EU i sitt arbete och ger här en övergripande bild av avtalet och delger sina personliga reflektioner över Brexit.
Sedan Storbritannien den 29 mars 2017 formellt anmälde att landet avsåg att lämna EU, har förhandlingar (mer eller mindre) pågått, dels om utträdet dels om den fortsatta relationen. Det är något av en underdrift att säga att båda dessa förhandlingar har gått trögt. I båda fallen trollades lösningen fram i elfte timmen. På självaste julafton meddelade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Storbritanniens premiärminister Boris Johnson att EU och UK hade nått i mål med förhandlingarna och enats om ett handelsavtal. Ursula von der Leyen säger i ett uttalande. ”Det var värt att kämpa för denna överenskommelse eftersom vi nu har ett rättvist och balanserat avtal som kommer att skydda våra europeiska intressen, säkerställa en rättvis konkurrens och ge våra fiskesamhällen en välbehövlig förutsägbarhet. Vi kan till slut lämna brexit bakom oss och blicka framåt. Europa går nu vidare.”
Som en julklapp räddades därmed europasamarbetet. Storbritannien kommer inte betraktas som vilket tredje land som helst och det kommer inte införas tullar och andra restriktioner. Men det blir förändringar. UK lämnar formellt per årsskiftet den inre marknaden och tullunionen. EU och Storbritannien är inte längre en, utan två skilda marknader.
Handels- och samarbetsavtalet
Med det nya handels- och samarbetsavtalet är dock handelsfriheten mellan EU och UK tryggad. Avtalet ger ett långtgående samarbete som bygger på tre huvudpelare. 1) Ett frihandelsavtal med vad som benämns ett nytt ekonomiskt och socialt partnerskap, 2) Ett nytt partnerskap för medborgares säkerhet, samt 3) Ett övergripande avtal om styrning, vilken EU och Storbritannien ser som en ram som håller över tid.
Den första pelaren reglerar olika aspekter av handelssamarbetet. Avtalet omfattar långtgående frihandelsregler med tullfrihet och utan kvoter. Även ett brett spektrum av andra områden som berör handeln ingår i avtalet, såsom investeringar, konkurrens, statligt stöd, skattetransparens, luft- och vägtransporter, energi och hållbarhet, fiske, dataskydd och samordning av de sociala trygghetssystemen.
Läs mer i JUNO, Norstedts Juridik Här
%d bloggare gillar detta: