+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

Disclaimer

Advokatfirman LexIT:s hemsida har till syfte att informera om vår verksamhet och om intressant händelseutveckling, arrangemang samt forskning och litteratur inom våra verksamhetsområden.

Materialet på vår hemsida är av allmän karaktär och utgör inte i någon del rådgivning. Advokatfirman LexIT är inte ansvarig för direkt eller indirekt användning av materialet på hemsidan. Advokatfirman LexIT är heller inte ansvarig för material eller innehåll på hemsidor till vilka det länkas.

Advokatfirman LexIT eller tredje man innehar de immateriella rättigheterna till innehållet på denna hemsida. Kopiering eller annat förfogande över materialet, utöver vad som sker vid besök på webbplatsen, får inte ske utan tillstånd från Advokatfirman LexIT.