+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

IT-rätt

En framgångsfaktor för att kunna hantera IT-rättsliga frågeställningar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, är att ha en god förståelse för tekniken i lösningarna, säger Pernilla.

Digitalisering

IT, telekommunikation och digitalisering har varit föremål för en snabb resa de senaste 20 – 25 åren.

Detta är en resa som Advokatfirman LexIT har varit en del av. Med den snabba utvecklingen av lösningar – allt från det datorer var stora maskiner som fyllde hela rum och en kontorstelefon kostade över 20.000 kr (i dåtidens värde) i märkliga avtalskonstruktioner med Televerket – har juridiken följt.

IT-rätten har utvecklats och omvandlats. Idag är självfallet GDPR och dataskydd aktuella frågor inom IT-rätten. Andra områden som kan vara komplexa och svåra att sätta sig in i är olika former av licensavtal och avtal om tillgång till molntjänster.

En hel del juridiska frågeställningar aktualiseras i olika situationer som exempelvis när ett företag, myndighet eller organisation går över till digital arkivering av offentliga och andra handling.

IT-Infrastruktur

Advokatfirman Lexit har lång erfarenhet av IT-rätt. Pernilla Norman har varit med i olika former av IT-projekt och där hanterat IT-rätt i bred bemärkelse. Hon har bland annat varit med om att upphandla och avtalsreglera telefoni och telekommunikation redan i samband med avregleringen i början av 1990-talet, och fortlöpande därefter.

IT-infrastruktur är ett annat område som ger upphov till många olika typer av juridiska frågeställningar och som Pernilla har jobbat mycket och intensivt med.