+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU är en besvärlig fråga som har stora praktiska implikationer. Många IT-lösningar medför sådan överföring, på olika sätt och i olika omfattning. Alltsedan EU-domstolen kom med sin dom i Schrems II-fallet i juli 2020 har förhandlingar pågått mellan EU-kommissionen och USA:s administration. Under året i år har flera steg tagits mot en lösning.

Läs mer i Pernillas krönika i Medtech Magazine.

https://www.medtechmagazine.se/article/view/880536/sagan_om_overforing_av_personuppgifter_till_usa_fortsatter_losning_i_sikte?token=31occza2xn9p3bdh0scgoqovgkulj4ic

 

%d bloggare gillar detta: