+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

Grundfundamentet i EU-rätten är EU-rättsliga principer. På dessa vilar resten av EU-rätten. EU-domstolen har i en nyligen avgjord dom framhållit de EU-rättsliga principernas grundläggande och viktiga ställning. I målet konstaterade EU-domstolen bland annat att preklusion är mer ingripande än preskription, och att det strider mot likvärdighetsprincipen att effekterna av åsidosättande av EU-rätt är strängare än effekterna av åsidosättande av nationell rätt.

Läs mer om domen i Norstedts Juridiks tjänst JUNO här https://pro.karnovgroup.se/b/documents/3386716 

 

%d bloggare gillar detta: