+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

Denna något märkliga fråga ställde Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) till EU-domstolen.

I målet mellan två privatpersoner hade den ena parten som bevisning skickat in bland annat ett fotografi. Den andra parten gjorde gällande att fotografiet var upphovsrättsligt skyddat och att motparten hade gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång genom att skicka in bilden till domstolen.

Läs mer om denna spännande dom i JUNO

EU-domstolen kom fram till att att det inte utgör upphovsrättsintrång att ge in upphovsrättsligt skyddat material – såsom ett fotografi – som bevisning i en rättegång. Detta kan sägas vara en seger också för rättssäkerheten, eftersom det skulle bli en minst sagt konstig ordning ifall bevisföring i domstolsprocesser skulle begränsas av att parter riskerade att begå immaterialrättsliga intrång.

%d bloggare gillar detta: