+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

EU-domstolen har i en serie nya domar gett vägledning om den svåra och delikata balansgången mellan upprätthållande av dataskydd och integritet för den enskilda å ena sidan, och medlemsländernas behov av information för att bekämpa terrorism och andra hot mot nationell säkerhet å andra sidan. Läs mer om domarna i mål nr C-623/17 Privacy International och förenade målen C-511/18 La Quadrature du Net m fl, C-512/18 French Data Networks m fl, och C-520/18 Ordre des barreaux francophones et germanophone m fl i Juno, Norstedts Juridik.  JUNO  Detta och mycket annat diskuterade vi på kursen GDPR 2.0. Särskilt roligt i dessa tider att kursen kunde hållas semi-digitalt, där några kursdeltagare deltog IRL. Stort tack för intressanta diskussioner till er alla deltagare!

 

%d bloggare gillar detta: