+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

LexIT Institute

Advokatfirman LexIT har samlat forskning, utbildning och publikationer i LexIT Institute

För oss är samspelet mellan praktisk rådgivning och akademisk forskning ömsesidigt berikande. Den fokus på juridisk metod som finns inom den akademiska världen tillför viktiga dimensioner i den juridiska rådgivningen, inte enbart i processer utan också i det dagliga rådgivningsarbetet.

Forskning

Pernilla Norman är doktorand vid juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Hon skriver på en doktorsavhandling om konkurrensrättsliga och upphandlingsrättsliga perspektiv på de Nationella inköpscentralernas verksamhet.

Avhandlingen behandlar dels upphandlingsrätten avseende nationell samordnad upphandling och nationella ramavtal (dvs främst Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och SKL Kommentus ramavtalsupphandlingar), dels konkurrensrättens tillämplighet på dessa upphandlingar.

Handledare är professor Ulf Bernitz, Stockholms universitet och professor Lars Henriksson, Handelshögskolan i Stockholm.

 

Publikationer

Pernilla Norman skriver löpande artiklar och böcker inom sina verksamhetsområden.

Pernilla skriver återkommande krönikor i Medtech Magazine och i Swedish Life Science.

Artiklar

Kurser och utbildning

Pernilla Norman håller kurser och utbildning, såväl interna klientseminarier som öppna kurser och seminarier. Bland annat håller hon regelbundet utbildningar i upphandlingsrätt för Institutet för Informationsteknologi, IFI.

Pernilla har också varit kursansvarig och lärare på kursen upphandlingsrätt, 7,5 högskolepoäng på det affärsjuridiska programmet

Handledning

Pernilla Norman handleder studenter som skriver sina mastersuppsatser vid Linköpings universitet.

Pernilla handleder uppsatser inom områdena upphandlingsrätt, konkurrensrätt och IT-rätt inklusive dataskydd (GDPR), samt allmän EU-rätt.

Böcker

  • Offentlig upphandling – En handbok, Supplement 17 och framåt, Norstedt Juridik (2009 – pågående) medförfattare Malin de Jounge, researcher Wictor Wallenius
  • Beställarstöd – offentlig upphandling och avtal, Norstedt Juridik (2003)
  • EUPraktikan, SNS Förlag (1995)
  • Konkurrensrätten i praktiken, LKD (1994),

Aktuellt

Överföring av personuppgifter till USA – fortsättning följer

Överföring av personuppgifter till USA – fortsättning följer

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU är en besvärlig fråga som har stora praktiska implikationer. Många IT-lösningar medför sådan överföring, på olika sätt och i olika omfattning. Alltsedan EU-domstolen kom med sin dom i Schrems II-fallet i juli 2020...

läs mer
Sagan om takvolymer i ramavtalsupphandlingar fortsätter

Sagan om takvolymer i ramavtalsupphandlingar fortsätter

I ett nytt avgörande har EU-domstolen nu fastställt och förtydligat sitt tidigare avgörande om kravet på volymtak i ramavtal. Med stöd av likabehandlings- och öppenhetsprincipen kommer EU-domstolen fram till att ett ramavtal måste fastställa en högsta kvantitet...

läs mer
Brexit – ett varv med trollspöet

Brexit – ett varv med trollspöet

Vi inleder året med några reflektioner kring Brexit-avtalet. År 2020 har varit så märkligt på så många sätt. Året då hela världen förändrades inom loppet av någon vecka. Brexit hamnade lite i skymundan till följd av pandemins framfart - och in i det sista såg det ut...

läs mer