+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

Dataskyddsombud

Dataskyddsombud

I GDPR regleras rollen dataskyddsombud. Ett dataskyddsombud är ansvarig för att kontrollera organisationens behandling av personuppgifter och stödja i arbetet med efterlevnad av GDPR.

Dataskyddsombudet ska vara självständigt i förhållande till företagets eller organisationen ledning och får inte ges instruktioner om hur uppgifterna ska utföras. Dataskyddsombudets självständiga roll framhävs också genom bestämmelsen i GDPR att ombudet inte kan avsättas eller bli utsatt för sanktioner för att ha utfört sina uppgifter.

Dataskyddsombudet är bland annat ansvarig för kontakter med Datainspektionen. Varje organisation som utser ett dataskyddsombud ska anmäla det till Datainspektionen, så att Datainspektionen vet vem den ska kontakta.

Alla företag och organisationer får tillsätta ett dataskyddsombud. Det är emellertid obligatoriskt endast för myndigheter, samt företag och organisationer som hanterar personuppgifter på visst sätt, i stora mängder, eller stora mängder känsliga personuppgifter.

Vi kan agera som dataskyddsombud

Advokatfirman LexIT agerar dataskyddsombud till de klientföretag som behöver det.

Vår självständiga roll som advokater, tillsammans med vår omfattande kunskap och erfarenhet av dataskyddsfrågor och GDPR gör att vi på ett ändamålsenligt och bra sätt kan fylla denna funktion för företag, myndigheter och organisationer.

Om du vill ha mer information kring vår tjänst som dataskyddsombud kontakta oss gärna via kontaktformuläret.

Kontakta oss

15 + 15 =