+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

Nu upplaga

Nu har det nya Supplementet av boken Offentlig Upphandling – En handbok kommit.

I Supplementet tar vi upp förändringarna i reglerna om upphandlingar som inte är styrda av EU-direktivet, dvs. upphandlingar som regleras i kap. 19 LOU. Vi beskriver de nya reglerna för upphandling av sociala tjänster och välfärdstjänster i kap. 19.

Dessutom har domstolarna har klarlagt rättsläget avseende vissa frågor i den praxis som har kommit. Läs bland annat i kap. 4 om hur Högsta förvaltningsdomstolen resonerat när de ansett att fastlagda golvpriser i upphandlingsunderlag strider mot likabehandlingsprincipen.

Beställ här

Om du vill beställa hela boken eller endast det nya Supplementet kan du göra det hos Norstedts Juridik.

En praktisk handbok

Boken Offentlig upphandling – En handbok är en praktisk handbok som beskriver upphandlingsprocessens samtliga dela. Boken riktar sig till såväl offentliga myndigheter som genomför upphandlingar, som till leverantörer som lämnar anbud i offentliga upphandlingar.

%d bloggare gillar detta: