+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

Samarbeten

En plattform för samarbeten

Advokatfirman LexIT är en plattform för samarbeten. Vi har ofta långvariga samarbeten med våra klienter, där vi bidrar med högkvalitativ juridisk rådgivning baserad på god branschkunskap som gör att vi har stor förståelse för det sammanhang som juridiken ska fungera i för klienten.

För juridiska frågeställningar som ligger utanför Advokatfirman LexIT:s verksamhetsområden har vi etablerade samarbeten med kunniga advokater med gedigen erfarenhet inom sina respektive områden.

Institutet för informationsteknologi, IFI

Advokatfirman LexIT samarbetar med IFI, Institutet för informationsteknologi. IFI är ett oberoende utbildningsinstitut som är inriktad på att utbilda och informera inom en rad olika IT-områden. Bland annat erbjuds utbildningar i IT-juridik, offentlig upphandling av IT, avtal, digitalisering och verksamhetsutveckling. IFI erbjuder såväl certifierings- och diplomeringsprogram, som event och seminarier.

Pernilla Norman har sedan 2004 haft ett nära samarbete med IFI. Bland annat leder Pernilla IFI:s program Diplomerad IT-upphandlare/IT-anbudsgivare. Hon håller också kontinuerligt i diverse utbildningar och seminarier.

Advokathubbens grundare: Pernilla Norman, Katarina Bohm Hallkvist, Monica Bengtsson och Klara Håstad

Diplomering av första gruppen av nyblivna IFI-certifierade IT-upphandlare/ anbudsgivare, tillsammans med ordförande Pernilla Norman 

Advokathubben

Advokatfirman LexIT ser styrkorna i samarbeten som utgör grunden i den sk gig-ekonomin. För att dra nytta av fördelarna med att både vara en mindre, snabbfotad verksamhet och den bredd i kompetens och resurser som ett större sammanhang ger, bildades 2018 nätverket Advokathubben av Pernilla Norman. Nätverket är en plattform – en hubb – för samarbete och kompetensutveckling. Genom att sammankoppla advokatfirmorna LexIT, Eris Law Advokatbyrå och byrå bengtsson, får Advokathubbens klienter gedigen och bred kompetens som underbyggs av lång erfarenhet inom flera områden. Dessa områden innefattar bland annat EU-rätt, IT-rätt, immaterialrätt, affärsjuridik och processrätt. Samarbetet har och fortsätter vara en framgångsfaktor för samtliga parter.