+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

EU-rätt

EU-rätt

EU är ett fredsprojekt och EU-rätten är en av de viktigaste byggstenarna i EU-projektet.

Genom fri rörlighet och fri konkurrens har EU:s medlemsländer skapat en inre marknad där varor, tjänster, personer och kapital kan cirkulera fritt. Samtidigt som grundläggande rättsprinciper och mänskliga rättigheter värnas.

EU-rätten spänner över de flesta rättsområden och är både en egen rättsordning och del av den nationella rätten i var och en av medlemsländerna.

Kompetens och erfarenhet 

Advokatfirman LexIT har kompetens och erfarenhet inom en stor del av EU-rätten, såsom exempelvis fri rörlighet, läkemedelsfrågor, transportfrågor och mycket mera.

Vi arbetar med konkurrensrätt, offentlig upphandling och dataskydd.

Vår erfarenhet går tillbaka till mitten av 1990-talet då EU-rätten fortfarande var tämligen ny i Sverige. Vi har varit med om en spännande resa där EU-rätten har gått från att vara ett externt rättssystem till en integrerad del av den svenska rätten.

Advokat Pernilla Norman representerar Sverige vid styrelsemöte i FIDE (Fédération Internationale pour le Droit Européen).