+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

Nyheter & blogg

Sagan om takvolymer i ramavtalsupphandlingar fortsätter

Sagan om takvolymer i ramavtalsupphandlingar fortsätter

I ett nytt avgörande har EU-domstolen nu fastställt och förtydligat sitt tidigare avgörande om kravet på volymtak i ramavtal. Med stöd av likabehandlings- och öppenhetsprincipen kommer EU-domstolen fram till att ett ramavtal måste fastställa en högsta kvantitet och/eller ett högsta värde för avrop. När gränsen är nådd är det dags att konkurrensutsätta på nytt, skriver upphandlingsexperten Pernilla Norman i en rättslig analys av domen.

Läs mer på JUNO https://juno.nj.se/b/documents/3581071

 

Tidigare nyheter

Brexit – ett varv med trollspöet

Brexit – ett varv med trollspöet

Vi inleder året med några reflektioner kring Brexit-avtalet. År 2020 har varit så märkligt på så många sätt. Året då hela världen förändrades inom loppet av någon vecka. Brexit hamnade lite i skymundan till följd av pandemins framfart - och in i det sista såg det ut...

läs mer
Dataskydd i offentlig sektor

Dataskydd i offentlig sektor

Datainspektionen har ökat trycket och fattat ett stort antal bötesbeslut den senaste tiden. Större delen av GDPR-besluten rör offentlig sektor, vilket är väldigt intressant. Detta och mycket annat diskuterade vi vid terminens sista utbildningsdag. Tack alla deltagare...

läs mer
Pris alltid en faktor i utvärdering

Pris alltid en faktor i utvärdering

Kammarrätten i Stockholm har befäst den praxis som kom i somras att pris alltid måste vara en faktor i anbudsutvärdering. Även om det kan låta som en självklarhet, har det inte alltid varit så. Läs mer om hur rättsläget har utvecklats i Pernillas artikel i...

läs mer
EU-domstolen framhåller vikten av EU-rättsliga principer

EU-domstolen framhåller vikten av EU-rättsliga principer

Grundfundamentet i EU-rätten är EU-rättsliga principer. På dessa vilar resten av EU-rätten. EU-domstolen har i en nyligen avgjord dom framhållit de EU-rättsliga principernas grundläggande och viktiga ställning. I målet konstaterade EU-domstolen bland annat att...

läs mer