+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

Nyheter & blogg

Överföring av personuppgifter till USA – fortsättning följer

Överföring av personuppgifter till USA – fortsättning följer

Överföring av personuppgifter till länder utanför EU är en besvärlig fråga som har stora praktiska implikationer. Många IT-lösningar medför sådan överföring, på olika sätt och i olika omfattning. Alltsedan EU-domstolen kom med sin dom i Schrems II-fallet i juli 2020 har förhandlingar pågått mellan EU-kommissionen och USA:s administration. Under året i år har flera steg tagits mot en lösning.

Läs mer i Pernillas krönika i Medtech Magazine.

https://www.medtechmagazine.se/article/view/880536/sagan_om_overforing_av_personuppgifter_till_usa_fortsatter_losning_i_sikte?token=31occza2xn9p3bdh0scgoqovgkulj4ic

 

Tidigare nyheter

Spännande nyheter under 2023!

Spännande nyheter under 2023!

En ny upplaga är nu ute av den praktiska handboken i upphandlingsrätt Offentlig upphandling - En handbok. Årets julklapp till alla upphandlingsnördar! Inför 2023 planerar Helena Viridén från Norstedts Juridik tillsammans med författarna Malin de Jounge och Pernilla...

läs mer
Sagan om takvolymer i ramavtalsupphandlingar fortsätter

Sagan om takvolymer i ramavtalsupphandlingar fortsätter

I ett nytt avgörande har EU-domstolen nu fastställt och förtydligat sitt tidigare avgörande om kravet på volymtak i ramavtal. Med stöd av likabehandlings- och öppenhetsprincipen kommer EU-domstolen fram till att ett ramavtal måste fastställa en högsta kvantitet...

läs mer
Brexit – ett varv med trollspöet

Brexit – ett varv med trollspöet

Vi inleder året med några reflektioner kring Brexit-avtalet. År 2020 har varit så märkligt på så många sätt. Året då hela världen förändrades inom loppet av någon vecka. Brexit hamnade lite i skymundan till följd av pandemins framfart - och in i det sista såg det ut...

läs mer
Dataskydd i offentlig sektor

Dataskydd i offentlig sektor

Datainspektionen har ökat trycket och fattat ett stort antal bötesbeslut den senaste tiden. Större delen av GDPR-besluten rör offentlig sektor, vilket är väldigt intressant. Detta och mycket annat diskuterade vi vid terminens sista utbildningsdag. Tack alla deltagare...

läs mer
Pris alltid en faktor i utvärdering

Pris alltid en faktor i utvärdering

Kammarrätten i Stockholm har befäst den praxis som kom i somras att pris alltid måste vara en faktor i anbudsutvärdering. Även om det kan låta som en självklarhet, har det inte alltid varit så. Läs mer om hur rättsläget har utvecklats i Pernillas artikel i...

läs mer