+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

EU-domstolen har i mål nr C-367/19 Tax-Fin-Lex d.o.o. mot Ministrstvo za notranje zadeve tagit ställning till om ett sk 0-anbud helt kan anses falla utanför upphandlingsdirektivens tillämpning och därmed kan förkastas direkt, eller om reglerna om onormalt låga anbud ska tillämpas.

Läs mer om EU-domstolens  resonemang kring begreppet ”offentligt kontrakt” och domstolens bedömning om skyldigheten att använda  den process som direktivet föreskriver innan onormalt låga anbud får förkastas på Norstedts Juridik JUNO Nyheter här https://pro.karnovgroup.se/api/mail_link?topid=3373667

%d bloggare gillar detta: