+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

Avtal och avtalsförhandlingar

Enkelhet och rakhet

Avtal ska spegla den verkliga överenskommelsen. Det kan låta som en självklarhet, men motsägs av långa, krångliga avtal som reglerar det mesta förutom det man faktiskt är överens om.

Advokat Pernilla Norman värnar om enkelhet och rakhet i avtal och avtalsförhandlingar.

Den svenska avtalsrätten är utformad på ett sådant sätt att det inte fordras så långa och komplexa avtal som i den anglosaxiska rätten.

Däremot är det viktigt att man verkligen får med det som parterna kommer överens om. Det är också viktigt att man inte av misstag ”råkar” avtala bort något, exempelvis genom att hänvisa till en viss lag, men inte till annan.

Att förstå avtalet – en framgångsfaktor

Hon har skrivit och förhandlat komplexa avtal, inom exempelvis IT- och telekommunikationsområdet, hälso- och sjukvårdssektorn och IT-infrastruktur, sedan 25 år.

Hon framhåller vikten av att faktiskt förstå och dessutom beskriva avtalsföremålet som en framgångsfaktor.