+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se
Advokatfirman LexIT

Advokatfirman LexIT är en affärsjuridisk advokatbyrå som med stadig grund i EU-rätten är specialiserad inom offentlig upphandling, konkurrensrätt, IT-rätt och dataskydd, compliance, avtal och avtalsförhandlingar, samt därmed sammanhängande tvister och processer.

Advokatfirman LexIT präglas av att med gedigen kompetens och erfarenhet och med hög kvalitet ge ändamålsenlig, pragmatisk och effektiv juridisk rådgivning.

Vår filosofi är att det ska vara lätt att få juridisk rådgivning på ett pragmatiskt och lättförståeligt sätt. På Advokatfirman LexIT har vi en unik kompetens eftersom vi både kan juridiken och förstår tekniken.

Vi har en unik förmåga att omsätta juridiken och tekniken som stöd och verktyg i den praktiska affären.

Pragmatisk och ändamålsenlig rådgivning

Vi balanserar ett pragmatiskt och ändamålsenligt synsätt med djup juridisk kunskap. Inom offentlig upphandling är Pernilla Normans måtto är att verka för att upphandlingarna ska vara verklighetsnära och ändamålsenliga och att det formalistiska inte får ta överhand, samtidigt som regelverket följs och upprätthålls.

Ett annat område där denna balans är tydligt är avtal och avtalsförhandlingar. Avtal ska spegla den verkliga överenskommelsen.

Det kan låta som en självklarhet, men motsägs av långa, krångliga avtal som reglerar det mesta förutom det man faktiskt är överens om.

Advokat Pernilla Norman värnar om enkelhet och rakhet i avtal och avtalsförhandlingar. Hon har skrivit och förhandlat komplexa avtal, inom exempelvis IT- och telekommunikationsområdet, hälso- och sjukvårdssektorn och IT-infrastruktur, under 25 år. Hon framhåller vikten av att faktiskt förstå och dessutom beskriva avtalsföremålet som en framgångsfaktor.

LexIT Institute – forskning & utbildning

Advokatfirman LexIT står på två ben, dels rådgivningsverksamhet och dels forskning & utbildning genom LexIT Institute. Kopplingen mellan praktisk juridisk rådgivning och den akademiska forskningen är positivt berikande åt båda hållen.

Särskilt spännande är områden där digitaliseringen möter lagstiftningen, såsom projektet LOU och GDPR – dataskydd i offentliga IT-upphandlingar (se artiklar i Europarättslig Tidskrift under ”LexIT Institute” ovan). I projektet undersöks bland annat hur man kan upphandla AI.

GDPR har tillkommit för att möjliggöra och stimulera Europas konkurrenskraft och innovationskraft i en värld av digitalisering. GDPR bygger på en balans mellan fri rörlighet för personuppgifter och mänskliga rättigheter med skydd för den personliga integriteten, och ska inte hanteras som en hämsko för utveckling.

För Advokatfirman LexIT är det en självklarhet att hjälpa våra klienter att se möjligheter med gällande rätt.

Pernilla Norman

Pernilla Norman är advokat, delägare och grundare av Advokatfirman LexIT. Pernilla är en av landets främsta advokater inom sina verksamhetsområden, med drygt 25-års erfarenhet av EU- och konkurrensrätt, offentlig och privat upphandling, IT- och telekommunikationsjuridik inklusive dataskydd (GDPR), personuppgifts- och patientdatafrågor, offentlighet & sekretess, samt avtalsrätt och avtalsförhandlingar.

Pernilla är doktorand i Europarätt (offentlig upphandling och konkurrensrätt) vid juridiska institutionen på Stockholms universitet och är en populär kursledare och föredragshållare.

Kontaktuppgifter
E-post: Pernilla.norman@lexitlaw.se
Telefon: +46-70-764 06 31
Skype: pernilla.norman

 

CV Pernilla Norman

CV

Examina och högre studier

 • Doktorandstudier, Stockholms universitet, pågående. Inriktning på, EU- och konkurrensrätt, offentlig upphandling ,IT-rätt samt kommersiell avtalsrätt
 • Master of Advanced European legal studies, Collège d’Europe, Brygge, Belgien, 1991 – 1992
 • Jur. kand., Stockholms universitet, 1990
 • Diplome International de droit de l’homme, Strasbourg, Frankrike, 1991
 • Studier i engelsk rätt, University of Surrey, 1989

Yrkeslivserfarenhet

 • 2017 Advokat, Advokatfirman LexIT (delägare)
 • 2009 – 2017 Advokat, Lindskog Malmström Advokatbyrå (konsult)
 • 2007 -2008 Advokat, Ramberg Advokater (delägare)
 • 2005 – 2007 Advokat, Advokatfirman Bjurman (ägare)
 • 2004 – 2005 Advokat, Advokatfirman Helle & Westermark (delägare)
 • 2001 – 2004 Affärsjurist, Retea AB
 • 2000 – 2001 Chefsjurist, ProTender AB
 • 1998 – 2000 Affärsjurist, Stockholms läns landsting
 • 1993 – 1998 biträdande jurist därefter advokat, advokatfirman Lindahl
 • 1990 -1992 Notarie, länsrätten i Stockholms län

Advokatfirman Lextech IT AB

Telefon växel:
08-782 99 00

Besöksadress:
Herkulesgatan 12

Postadress:
Box 3620
103 59 Stockholm

Organisationsnummer:
559132-6920

Styrelsens säte är i Stockholm

Kontakta oss

2 + 13 =