+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se
LOU och GDPR i IT-upphandlingar

LOU och GDPR i IT-upphandlingar

Dataskydd i IT-upphandlingar – Pernilla Norman pratar om sin forskning på IT-rättsforum den 21 november Digitalisering i tiden Digitalisering är ordet på allas läppar. Såväl offentlig som privat sektor befinner sig i början på en mycket stor digitaliseringsresa....
På forskningskonferens

På forskningskonferens

Här presenterar Advokat Pernilla Norman sin pågående forskning om LOU och GDPR – dataskydd i offentliga IT-upphandlingar vid en forskningskonferens i SNELS, Swedish Network for European Legal Studies. Det blev väldigt intressanta diskussioner om frågor som...
Påväg till Oslo för GDPR compliance-träning hos klient.

Påväg till Oslo för GDPR compliance-träning hos klient.

Advokat Pernilla Norman påväg till Oslo för att arbeta med GDPR-compliance samt träning och utbildning hos klientföretag. För många företag är det ett stort och omfattande jobb att se till att verksamheten är förenlig med GDPR:s krav. Det fordras en mängd åtgärder på...
Handelsresande i GDPR

Handelsresande i GDPR

Under våren har företagens arbete med GDPR-anspassning ökat i intensitet. Advokat Pernilla Norman tillbringar våren som handelsresande i GDPR. Hon arbetar såväl med klienters arbete med att GDPR anpassa verksamheten inklusive att ta fram policys, processer och...