+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

Advokat Pernilla Norman påväg till Oslo för att arbeta med GDPR-compliance samt träning och utbildning hos klientföretag.

För många företag är det ett stort och omfattande jobb att se till att verksamheten är förenlig med GDPR:s krav. Det fordras en mängd åtgärder på många olika plan. I vissa fall kan exempelvis tekniska lösningar behöva göras om i vissa delar.

För de flesta företag behöver policys, processer och rutiner justeras och uppdateras. Ofta behöver också avtal anpassas och personuppgiftsbehandlingsavtal skrivas om.

Pernilla har haft en intensiv vinter och vår med fokus på dessa frågor.

%d bloggare gillar detta: