+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

Här presenterar Advokat Pernilla Norman sin pågående forskning om LOU och GDPR – dataskydd i offentliga IT-upphandlingar vid en forskningskonferens i SNELS, Swedish Network for European Legal Studies.

Det blev väldigt intressanta diskussioner om frågor som kravställning i upphandlingar, personuppgiftsbiträdesavtal, ansvarsbegränsningar mm.

Resultatet av denna del av min forskning kommer att presenteras i en artikel i ERT, Europarättslig Tidskrift under våren 2019.

SNELS, Swedish Network for European Legal Studies

Swedish Network for European Legal Studies eller Nätverket för Europarättsforskning som det heter på svenska bildades 1997. Syftet är att möjliggöra ett fördjupat samarbete oss forskare emellan inom det europarättsliga området.

Målsättningen med SNELS är att upprätta ett forum där forskare ges möjlighet att träffas, diskutera och utveckla ny forskning inom europarättsområdet..

Nätverket arrangerar bland annat flera konferenser och seminarier årligen, men har även vissa andra aktiviteter som exempelvis egna bokpublikationer.  Nätverket agerar även aktivt för publikationsmöjligheter för oss forskare.

%d bloggare gillar detta: