+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

Att hantera GDPR i IT-upphandlingar kan vara något av en utmaning. De båda lagarna LOU och GDPR, innehåller regler som inte alltid verkar gå ihop. I en artikel i Europarättslig Tidskrift, ERT, har Pernilla Norman undersökt den betydande roll de båda, relativt nya, lagarna spelar för framtidens IT-upphandlingar. Som en uppföljare till sin tidigare artikel i samma tidskrift från 2018, går Pernilla mer in på djupet på GDPR:s inverkan på kravställning inom speciellt IT-upphandling. Därpå behandlas det högst aktuella ämnet om upphandlingen av AI.

Läs artikeln här.

%d bloggare gillar detta: