+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

Coronakrisen har inneburit att digitaliseringen tagit ett jättekliv. Den digitala utvecklingen, AI, robotisering etc har pågått länge. Möjligheterna är stora och lösningarna många. Men motståndet har varit påtagligt. Men med ökat distansarbete både på arbetsplatser, universitet och högskolor tas stora kliv. Det sker en ökad digitalisering i såväl offentlig som privat sektor. IT är en del av de flesta företag, myndigheter och organisationers kärnverksamhet. Utvecklingen av allt smartare IT-lösningar leder till en allt större komplexitet i IT-upphandlingar.  IT-säkerhet och informationssäkerhet får en allt viktigare roll. Kraven på hanteringen av dataskydd ökar och blir allt mer komplexa. Dataskydd är ett samspel mellan beställaren och leverantören. GDPR-frågor kan aldrig outsourcas bort från organisationen.

Läs mer om GDPR-krav i IT-upphandlingar i Pernillas artiklar i Europarättslig Tidskrift https://lexitlaw.se/lexit-institute/

Frågorna diskuteras också på kursen IT-upphandling med fokus på GDPR-krav och informationshantering på IFI, Institutet för Informationsteknologi https://ifi.se/utbildning/it-upphandling-med-fokus-pa-gdpr-krav-och-informationssakerhet/

Här lever vi som vi lär och har ställt om till digital utbildning.

%d bloggare gillar detta: