+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

AI används till allt mer och inom endast några år kommer det ha en betydande roll i vårt dagliga liv. Bland annat anses en stor del av de framtida behoven inom offentlig sektor kunna mötas med användande av AI. Den ökande användningen av AI ställer stora krav på juridik och etik. Bland annat kommer det behövas en ny form av kravställning i upphandling och nya sätt att utforma avtal. För att skriva ändamålsenliga avtal är grundläggande kunskaper om den bakomliggande tekniken en förutsättning. För Advokatfirman LexIT är detta en ledstjärna. Därför fördjupade sig Pernilla i att förstå hur AI-tekniken är uppbyggd och vilka principer de olika typerna av algoritmer bygger på, genom att gå en grundläggande universitetskurs i AI. Kursen bidrog med många nya insikter och lärdomar om ämnet. En av dessa insikter var att AI och avtalsrätt går hand i hand och därav vikten av att ha god förståelse om avtalsföremålet för att skriva ändamålsenliga avtal.

Samtidigt som AI tydligt kommer ligga till grund för många framtida möjligheter, krävs en viss vaksamhet och förståelse för tekniken för att alla fördelar ska kunna utnyttjas.

%d bloggare gillar detta: