+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

Nyheter & blogg

Spännande nyheter under 2023!

Spännande nyheter under 2023!

En ny upplaga är nu ute av den praktiska handboken i upphandlingsrätt Offentlig upphandling – En handbok. Årets julklapp till alla upphandlingsnördar!

Inför 2023 planerar Helena Viridén från Norstedts Juridik tillsammans med författarna Malin de Jounge och Pernilla Norman spännande nyheter för standardverket. Vi hoppas att boken blir ännu mer användbar för alla upphandlingsintresserade – beställare, leverantörer, domstolar m fl! Håll utkik efter lanseringen under våren 2023!

 

Tidigare nyheter

EU-domstolen framhåller vikten av EU-rättsliga principer

EU-domstolen framhåller vikten av EU-rättsliga principer

Grundfundamentet i EU-rätten är EU-rättsliga principer. På dessa vilar resten av EU-rätten. EU-domstolen har i en nyligen avgjord dom framhållit de EU-rättsliga principernas grundläggande och viktiga ställning. I målet konstaterade EU-domstolen bland annat att...

läs mer
EU-domstolen ger vägledning om dataskydd vid brottsbekämpning

EU-domstolen ger vägledning om dataskydd vid brottsbekämpning

EU-domstolen har i en serie nya domar gett vägledning om den svåra och delikata balansgången mellan upprätthållande av dataskydd och integritet för den enskilda å ena sidan, och medlemsländernas behov av information för att bekämpa terrorism och andra hot mot...

läs mer
Nollanbud onormalt lågt

Nollanbud onormalt lågt

EU-domstolen har i mål nr C-367/19 Tax-Fin-Lex d.o.o. mot Ministrstvo za notranje zadeve tagit ställning till om ett sk 0-anbud helt kan anses falla utanför upphandlingsdirektivens tillämpning och därmed kan förkastas direkt, eller om reglerna om onormalt låga anbud...

läs mer
Ny upplaga ute av Offentlig Upphandling – En Handbok

Ny upplaga ute av Offentlig Upphandling – En Handbok

  Det händer mycket inom området för offentlig upphandling. En rykande färsk upplaga av Handboken finns nu ute på Norstedts Juridik och i tjänsten Junor. Läs mer om Handboken, spännande rättsfall och mycket mer i Nordstedts Juridiks senast nyhetsbrev. Klicka på...

läs mer
Hur tillämpas GDPR i andra EU-länder?

Hur tillämpas GDPR i andra EU-länder?

Till följd av EU-domstolens dom i det sk Schrems II-målet är GDPR återigen högaktuell. I domen underkände EU-domstolen systemet med Privacy Shield för att överföra personuppgifter till USA. Samtidigt godkände domstolen användandet av Standard Contracting Clauses....

läs mer
GDPR och upphandlingsrätt i Corona-krisen

GDPR och upphandlingsrätt i Corona-krisen

Hur påverkas den juridiska tillämpningen inom dataskydd och upphandlingsrätten av den rådande Corona-krisen? Hur tillförsäkras fortsatt försörjning av skyddsutrustning och hur ser man till att alla få vaccin, när sådant kommer? Vad betyder det ur dataskyddssynpunkt...

läs mer