Kammarrätten i Stockholm har befäst den praxis som kom i somras att pris alltid måste vara en faktor i anbudsutvärdering. Även om det kan låta som en självklarhet, har det inte alltid varit så. Läs mer om hur rättsläget har utvecklats i Pernillas artikel i...

läs mer