+46-8-782 99 00 info@lexitlaw.se

Samarbeten

En plattform för samarbeten

Advokatfirman LexIT är en plattform för samarbeten. Vi har ofta långvariga samarbeten med våra klienter, där vi bidrar med högkvalitativ juridisk rådgivning baserad på god branschkunskap som gör att vi har stor förståelse för det sammanhang som juridiken ska fungera i för klienten.

För juridiska frågeställningar som ligger utanför Advokatfirman LexIT:s verksamhetsområden har vi etablerade samarbeten med kunniga advokater med gedigen erfarenhet inom sina respektive områden.

Advokatfirman LexIT och Advokatfirman Håstad samarbetar

Advokatfirmorna LexIT och Håstad samarbetar i olika projekt.

Det är ett starkt team som ger klienterna en bred kompetens och lång erfarenhet av offentlig upphandling, konkurrensrätt, IT-rätt & IT-avtal samt tvister och processer.

Här är advokaterna Pernilla Norman och Klara Håstad på gemensam förhandling på en tingsrätt – någonstans i Sverige.