+46-70-764 06 31 info@lexitlaw.se

Advokatfirman LexIT

Advokatfirman LexIT är en affärsjuridisk advokatbyrå som med gedigen grund i EU-rätten är specialiserad inom offentlig upphandling, konkurrensrätt, IT-rätt och dataskydd, avtal och avtalsförhandlingar, samt därmed sammanhängande tvister och processer.

Branscher

  • Advokatfirman LexIT är specialiserade på IT- & tele/datakommunikation och infrastruktur (ICT) och har lång erfarenhet av att företräda klienter inom dessa branscher, bland annat med genomförande av offentliga upphandling och anbudsgivning, avtalsskrivande och avtalsförhandlingar. Advokatfirman har också lång och omfattande erfarenhet av hälso- & sjukvårdssektorn, liksom läkemedel och e-hälsa.
  • Advokatfirman LexIT baseras på solid juridisk kompetens och erfarenhet vilket bland annat märks i att verksamheten har två ben, dels rådgivningsverksamhet och dels forskning& utbildning. Kopplingen mellan praktisk juridisk rådgivning och den akademiska forskningen är positivt berikande åt båda hållen.
  • Advokatfirman LexIT har tidigt anammat den nya sk ”gig economy” vilket kännetecknas av att vi är en plattform för samarbeten, såväl med våra klienter, som med experter inom våra specialistområden och med kunniga och skickliga advokater inom andra områden, samt också med universitet och utbildningsinstitut.
  • Advokatfirman LexIT präglas av att med gedigen kompetens och erfarenhet och med hög kvalitet ge ändamålsenlig, pragmatisk och effektiv juridisk rådgivning.

Europarättsföreningen och FIDE

Advokatfirman LexIT har sin grund i EU-rätten. Vi har ett djupt engagemang i europafrågor.

Pernilla Norman är sedan 1995 styrelseledamot i såväl den svenska Europarättsföreningen som i FIDE (Fédération Internationale pour le Droit Européen).

FIDE är den europeiska europarättsföreningen som i sin tur har de nationella europarättsföreningarna som medlemmar.

FIDE arrangerar vart annat år en större kongress om tre olika EU-rättsliga ämnen. Nästa kongress är i the Hague i Nederländerna den 20-23 maj 2020. Mer information finns på: www.fide2020.eu.

Nyheter & blogg

Nätverksmöte med NTK

Den 29 november pratar Pernilla Norman kring Dataskyddsförordningen på Nätverket för Telekomanvändares – NTKs nätverksmöte. Bland annat kommer Pernilla ta upp vad som hänt sedan den infördes och hur den påverkar telekom-, och voicelösningar.

läs mer

Hemsidan är under uppdatering